HomeBemutatkozásTörténetünk

1988.    

 • október 19-én 57 taggal megalakult a Kiskunhalasi Városvédő és Városszépítő Egyesület.
 • Felállítottuk a II. világháború áldozatainak tiszteletére tervezett emlékművet.

1989.    

 • A 1904-ben lajstromozott városi címer visszaállítását kezdeményeztük.

1990.  

 • Új kiskunhalasi térkép készült 6 egyesület tagunk közreműködésével.
 • Első alkalommal kiírásra került a „Szép Ház” pályázat, a vakolatdíszes polgárházak szakszerű felújítására.
 • A díjakat augusztus 20-án adtuk át.

1991. 

 • Pogány Gábor szobrászművész tervei alapján 1991. november 1-én ökomenikus  istentisztelet keretében felavatásra kerül a II. világháborús emlékmű.
 • Emlékmű építészeti tervét Székely Tibor készítette.
 • A szobrászati alkotáson 1040 halasi és környékbeli áldozat neve szerepel.  A gyűjtést Vas Lajos tanár úr végezte.

1992.   

 • Egyesületünk tagja, Rácz Fodor Katalin tervei alapján elkészült, s elfogadásra került Kiskunhalas város címere és zászlaja.

1993.  

 • Kezdeményezésünk alapján elkészült a városi jelentőségű építészeti és természeti értékek védelméről szóló helyi rendelet.
 • Kezdeményeztük a városi főkertész munkakör kialakítását.

1994.   

 • Új műalkotással gyarapodott városunk a Halasi Csipke alapítvány által.
 • Elkészült Markovics Mária és Dékáni Árpád egész alakos szobra.
 • Megújult a Kuruc szobor.

1995.

 • Csokonai Vitéz Mihály legációjának emlékeként dombormű készült a Református Templom falára.
 • Részt vettünk a Baky kripta felújításában.

1996.

 • Az 56-os Emlékbizottság szervezésében Pajor Kálmán vezetésével megépült a két-kopjafás emlékmű a Bethlen Gábor téren. A famunkát Korza István, az építész terveket Székely Tibor készítette.
 •  Kiadásra került Rácz Fodor Mihály tollából „Kiskunhalas villamosításának története”.

1997.

 • A Marx tér 1. sz. alatti tájház felújításában aktívan vettünk részt.

1998.

 • Kiírásra került a „Virágos Városért” pályázatunk.
 • Emléktáblát avattunk az 1848-as szabadságharc 150 éves évfordulója alkalmából, melyet a Rácz Fodor család adományozott a városnak.

1999.

 • Megjelent a „Naprózsa” hírlevelünk első száma, amelyet azóta is minden évben  kiadunk.
 • Az aradi vértanúk 150 éves évfordulója emlékére emléktáblát avattunk.
 • A domborművet Bartos Endre szobrászművész alkotta, a feliratot Csák Attila szobrászművész készítette.

2000.

 • A millenniumi eseménysorozat keretén belül kialakításra került a Sóstó melletti  dombon egy kilátó, melyet egyesületi tagunk tervezett.

2001.  

 • Felavatásra került államiságunk ezer éves évfordulója alkalmából a Sóstónál egy mészkő oszlop tetején álló kerecsensólyom szobor.
 • Az emlékhelyet május 5-én avattuk fel.
 • Ötletünk és közreműködésünk alapján május 24-én felavatásra került a Gábor Áron emlékmű a Szabadság téren.

2002. 

 • Ez év nyarán meghirdetésre került a „Virágos Városért” pályázatunk.
 • A díjátadó ünnepség novemberben volt.

2003.  

 • Kezdeményezésünkre megkezdődtek a több éve szorgalmazott, Csipke ház kertjébe  elképzelt szoborpark előkészületei. A terveket Rácz Fodor Katalin készítette.

2004.  

 • Megvalósult a Csipkeházi szoborpark első két szobra:
 • Gyárfás István akadémikus mellszobrát augusztus 20-án avattuk fel.
 • Fribrich Lajos mérnöktanár mellszobrát szeptember 04-én avattuk fel.
 • Kiírásra került a „Szép Ház 2004” és a „Virágos Város” pályázat.

2005.   

 • Ez évben is meghirdetésre került a „Virágos Város” pályázat.
 • Méltóképpen ünnepeltek meg a Bocskai emlékévet.
 • A Bocskai utcában egy feliratos márványtáblát helyeztünk el, a fejedelmet ábrázoló bronz domborművel.

2006.  

 • Bartók emlékév alkalmából utca vagy tér elnevezést javasoltunk a város testületének.
 • Meghirdettük a „Virágos Város” pályázatot.
 • Bővült a Csipkeház szoborsétánya, Fritz Mihály szobrászművész alkotása, Tormássy János  református lelkész szobrával.

2007.  

 • Sáfrik József egykori Ág utcai lakását helyi védelem alá helyeztük. (Sáfrik József volt  a halasi szélmalom tulajdonosa).

2008.  

 • Hatodik alkalommal meghirdettük a „Szép Ház”” pályázatot.
 • Megmentésre került a  több mint 100 éves Kossuth utcai patika berendezése, a Városi  Bíróság elújításakor.