HomeTevékenységeinkÉrtékvédelem

 

Az Egyesület alapvető célja Kiskunhalas város arculatának őrzése az épített és természetes környezet megóvása, történelmi, irodalmi, néprajzi, tudományos, képzőművészeti értékeink feltárása szakirányú egyesületekkel közösen. 

 

Olyan közszellem kialakítására törekszik, amely természetesnek tartja Kiskunhalas és közigazgatási vonzáskörzetének mindennemű értékének megőrzését, sőt gyarapítását, ezzel együtt a helyi életfeltételek minőségének javítását.