HomeSajtószobaBeszámoló Közgyűlésről

Beszámoló Közgyűlésről

  • 2023. máj. 12., péntek 19:01
  • 1030 View

Beszámoló  Közgyűlésről

 

Egyesületünk a 2023 évi Közgyűlését 2023.május.12-én tartottuk, az alábbi napirendi pontok alapján. 

Napirend: 

  1. Jegyzőkönyv vezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
  2. Beszámoló a 2022. évben elvégzett munkáról, valamint az elnökségi ülések határozatairól
  3. A 2022. évi egyszerűsített éves gazdasági beszámoló ismertetése.
  4. 2023. évi munkaprogram ismertetése
  5. Egyebek 

 

Az Elnöki beszámolót a tagság egyöntetűen elfogadta, biztatta az Elnökséget a további sikeres munkavégzésre.

 

A pénzügyi beszámolót Ván Barna elnökségi tagunk ismertette.

Sikeres pénzügyi évet zárt egyesületünk.

A tárgyévi eredménye: 2.765.000,-Ft

 

A közgyűlés az alábbi határozatot hozta.

 

1/2023. (05. 12.) KGY határozat:  

A Kiskunhalasi Városvédő és Városszépítő egyesület közgyűlése a 2022. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét megtárgyalta, és az előterjesztésnek megfelelően egyhangúan, 23 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta. Tudomásul vette és elfogadta a mérleg szerinti 2.765.000,- Ft eredményt.

 

A 2023 évi munkaprogram alapvető célja az előző évekhez hasonlóan a helyi értékvédelem mellett a már hagyománnyá váló feladatok folytatása. 

 

Szép-ház pályázat, Hungaria Nostra XL. találkozón való részvétel, honlap frissítése, Egyesületünk 35 éves működésének sajtóban történő megjelenítése az év folyamán. 

 

 

 

 

Értékelés:
(0 szavazat)
Tovább a kategóriában: Szakmai Találkozó 2023»